• Feb 04 Tue 2014 22:41
  • 米米

102.03米米愛撒嬌  

 

妖 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  • Nov 09 Sat 2013 23:08
  • 封印

即使你忘記了也沒關係

喜歡你的心

妖 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  • Sep 17 Tue 2013 17:03
  • 參透

在參透了許多事之後

不知不覺

妖 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

開車開車2013.09.14-22013.09.14-32013-09-14-52013-09-14-6  

 

妖 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

102.09-1  102.09-2  1  2  DSCN5858   3-1

到了某個階段

妖 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

IMG_20130221  先來佔個地盤

                         就跟動物撒尿劃地盤沒兩樣==

妖 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 


妖 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


妖 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


妖 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


妖 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()